סדרת מלחמת האדם הזקן

סדרת מלחמת האדם הזקן

שלושת ספרי מלחמת האדם הזקן - כולל שני הסיפורים "שאלות לחייל" המצורף לספר הראשון ו"יומני סייגן" המצורף לספר השני

כתוב ביקורת על הספר