בקרוב - פנטזיה

The Obelisk Gate

מאת נ"ק ג'מיסין

צפוי לצאת ב-01-01-2025

The Stone Sky

מאת נ"ק ג'מיסין

צפוי לצאת ב-01-03-2025

בקרוב - עידן חדש

ONENESS WITH ALL LIFE

מאת אקהרט טולה

צפוי לצאת ב-01-11-2024

365 ימי טאו

מאת דנג מינג-דאו

צפוי לצאת ב-01-03-2025

בקרוב - הערפילאים - עידן 2