בקרוב - פנטזיה

בקרוב - עידן חדש

365 ימי טאו

מאת דנג מינג-דאו

צפוי לצאת ב-01-03-2025

בקרוב - מדע בדיוני

מלבד הכלב

מאת קוני ויליס

צפוי לצאת ב-01-09-2024