"כישור הזמן סובב לו, עידנים באים ועידנים חולפים ומשאירים אחריהם זיכרונות שהופכים לאגדה. האגדה נמוגה והופכת למיתוס, ואף המיתוס נשכח בסופו של דבר, בזמן שהעידן שהפיח בו רוח חיים חוזר שוב."

~רוברט ג'ורדן~

אופוס

כישור הזמן

עין העולם - א

מודפס: 98.0068.00
דיגיטלי: 52.0031.00
לרכישה

עין העולם - ב

מודפס: 98.0068.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

המצוד הגדול - א

מודפס: 98.0068.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

המצוד הגדול - ב

מודפס: 89.0062.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

הדרקון שנולד מחדש - א

מודפס: 98.0068.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

הדרקון שנולד מחדש - ב

מודפס: 98.0068.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה