סדרת קורות משפחות פלנטג'נט וטיודור

סדרת קורות משפחות פלנטג'נט וטיודור

גבירת הנהרות

המלכה הלבנה

המלכה האדומה

בתו של ממליך המלכים

הנסיכה הלבנה

קתרין מארגון

קללת המלך

בת בולין האחרת

ירושת בולין

אילוף המלכה

השוטה מחצר המלוכה

 

הספר הידעונית הוא בדיד ואינו קשור לסדרה