בלגריאד 5 - סוף משחק המכשפים

בלגריאד 5 - סוף משחק המכשפים

המשימה הגיעה לקיצה. כדורו של אלדור הוחזר, ושוב לאחר הכתרתו של גאריון, היה צאצאו של ריבא אגרוף-ברזל אדון המערב.

אך הנבואה טרם התממשה. במזרח, עמד האל המרושע טוראק להקיץ משנתו ולבקש שליטה בעולם. גאריון יאלץ לעמוד מול האל, להרוג או ליהרג. גורלו של העולם כולו תלוי היה בתוצאות המפגש הנורא. עתה, בחברת סבו, הקוסם הקדום בלגאראת, פנה גאריון לעבר עיר הליל הנצחי, שם המתין לו קאל טוראק.

בדרום, הובילה ארוסתו, הנסיכה צ'נדרה, את צבאות המערב, במאמץ נואש להרחיק את כוחותיו של טוראק מהאיש אותו אהבה.

הנבואה דחפה את גאריון אל גורלו. אך היא לא העניקה תשובה לשאלה שעינתה אותו: כיצד יכול אדם להרוג אל בן אלמוות?

***

כאן בא לסופו האפוס המרהיב של בלגריאד, אשר התחיל בחייל הנבואה – סיפור על גורל ארצות משונות, ועל הנבואה החייבת להתממש – סופה של המלחמה בין לוחמים, מלכים ואלים, אשר נמשכה על פני שבעת אלפים שנה!

כתוב ביקורת על הספר